ในยุคที่ใคร ๆ ก็เลื่อนหน้าจอกันไปมารัว ๆ การจะทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือว่าที่ลูกค้าอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณ หรือสนใจที่จะคลิกหัวข้อที่มีเพียงไม่กี่คำ เพื่อเข้าไปรับชมข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ต่อไปในเว็บไซต์ ต้องอาศัยการเลือกใช้คำหรือข้อความที่ดึงดูดความสนใจให้ได้มากที่สุด เพราะคุณต้องแข่งกับเวลาอันน้อยนิดที่บทความของคุณจะปรากฏสู่สายตาของลูกค้าในอนาคต รวมถึงยังต้องแข่งขันกับเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นล้าน ๆ เว็บเลยด้วย งานนี้ไปศึกษากันได้เลยว่าหัวเรื่องหรือ Headline ที่ดีและมีความปังสูงสุด ต้องมีลักษณะแบบไหนกันบ้าง

ลักษณะของ Headline สุดปัง

  • สั้น กระชับ

แน่นอนว่าสมัยนี้ต้องสั้นไว้ก่อน เพราะคุณมีเวลาจำกัดจริง ๆ ก่อนที่ลูกค้าจะเลื่อนหน้าจอผ่านไป ดังนั้นชื่อหัวเรื่องหรือ Headline ที่สั้นแต่มีประสิทธิภาพย่อมสื่อความได้ครอบคลุม และมีโอกาสที่ลูกค้าจะสนใจและเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้มากกว่า

  • บอกวัตถุประสงค์ชัดเจน

ภายใต้ความสั้นของหัวเรื่องนั้น ต้องบอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่มีต่อผู้อ่านให้ได้แบบครบถ้วนด้วย เพราะการที่ลูกค้าจะคลิกเข้าไปอ่านข้อมูล หรือคลิกไปเข้าไปศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพิ่มเติม ก็จะต้องมีความควาดหวังจาก Headline อยู่แล้ว ดังนั้นการที่หัวเรื่องบอกวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจน เช่น ข้อแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา และรีวิว จะยิ่งทำให้หัวข้อลักษณะนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

  • การใช้ตัวเลขเข้าช่วย

เพราะคนส่วนใหญ่ต้องการความง่าย สั้น กระชับ ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่า ผู้ใช้งานในโลกออนไลน์มักเลื่อนหน้าจอผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเห็นตัวเลขก็จะช่วยให้ทำความเข้าใจง่าย และมองเห็นภาพรวมได้มากขึ้นด้วย ประกอบกับอาจตอบโจทย์ผู้ที่มีเวลาน้อย ๆ เช่น การดึงความสนใจด้วยเลข 3 และ 5 ในขณะที่เลข 7 และ 10 สามารถดึงความสนใจผู้ที่มองหาประโยชน์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั่นเอง