การเลือกโฮสต์สำหรับเว็บไซต์อาจต้องพิจารณาจากหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นความเร็ว ความปลอดภัยและราคา ซึ่งอาจไม่ได้เลือกกันง่าย ๆ เราจึงยกตัวอย่างมาให้ดูกัน