หน้าตาของเว็บไซต์ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดไม่แพ้ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีย่อมดึงดูดให้ผู้เข้าชมเกิดความสนใจและใช้เวลาท่องเว็บได้นานกว่า จนนำไปสู่การสร้างความน่าเชื่อถือ และเกิดการซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุดนั่นเอง

เคล็ดลับในการออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจลูกค้า

  • มีความทันสมัย

เว็บไซต์ที่ดีและมีความน่าสนใจ ย่อมจูงใจให้ลูกค้ากล้ากดสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บได้มากขึ้น โดยตัวเว็บไซต์ต้องคอยปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าเว็บหรืออัปเดตสินค้า รวมถึงข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เว็บมีข้อมูลเป็นปัจจุบันและแสดงถึงความใส่ใจจากทางผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่ถูกมองว่าเป็นเว็บร้างตั้งแต่ต้นนั่นเอง

  • มีเอกลักษณ์และสื่อถึงแบรนด์ชัดเจน

สร้างเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และยังสำคัญที่การสร้างความน่าเชื่อถือด้วย การลงข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วน โดยข้อมูลหลัก ๆ ที่จำเป็นต้องมีก็คือ ชื่อของบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร และช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงสามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีด้วย

  • ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายและสะกดคำอย่างถูกต้อง

สร้างความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกขั้น และแสดงความใส่ใจผู้เข้าชมผ่านการเรียงร้อยถ้อยคำในเว็บไซต์อย่างสละสลวย โดยข้อความหรือข้อมูลต่าง ๆ ควรใช้ฟอนต์และขนาดตัวอักษรที่สอดคล้องกันและอ่านง่ายที่สุด ทั้งยังต้องคำนึงถึงการสะกดตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้องด้วย ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำได้ แต่มีคุณค่ามหาศาล

  • ใช้สีที่เหมาะสม

การใช้สีที่ดูดี นอกจากจะเป็นการสื่อถึงแบรนด์อีกลักษณะหนึ่งแล้ว ยังมีผลต่อการชักจูงผู้ชมได้อย่างคาดไม่ถึงเลยด้วย เพราะสีสามารถกำหนดอารมณ์ ความรู้สึก และกระตุ้นการรับรู้ทางด้านจิตใจของมนุษย์ได้นั่นเอง