เว็บไซต์ที่ดีนอกจากจะต้องมีการออกแบบและการตกแต่งที่สวยงามแล้ว ยังมีอีกหลากหลายองค์ประกอบที่จะทำให้ลูกค้าสนใจคลิกต่อไปด้วย เช่น หัวเรื่องหรือ Headline ที่น่าสนใจซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ที่นี่